Kurtuluş Özellikleri Ve Fiyatı


+300 Can

+%150 Taban Can Yenilenmesi

+%200 Taban Mana Yenilenmesi

Bekleme Süresinde %10 Azalma

ÖZEL Pasif: +%10 İyileştirme ve Kalkan gücü

ÖZEL Aktif: 5500 menzil içindeki hedef alana 2,5 saniye sonra inen ışık huzmesi, takım arkadaşlarını 1-18. seviyelerde 30-370 Can iyileştirir; rakip şampiyonları azami can miktarlarının %10 kadarına eşdeğer gerçek hasar verecek şekilde yakar. Rakip minyonlara 250 gerçek hasar verir (120 saniye bekleme süresi). Katledilmiş haldeyken de kullanılabilir. (Hedef kısa süre içinde başka bir Kefaret'ten etkilenmişse, bu etki yarıya iner.)

Kefaret'in iyileştirme miktarı, iyileştirme ve kalkan gücünü arttıran etkilerden üç kat daha fazla etkilenir

Toplam Ücret: 2600 Satılırsa Ücreti:

League Of Legends Diğer eşya itemlere bakmak için buraya tıklayın

Sponsor


Build'ler


Yama Notları